АГУУЛАХЫН АЖИЛТАН

Чиг үүрэг:

Агуулахын орчинд тос хүлээн авах, хүлээлгэн өгөх, ачих, цэвэрлэх, тээвэрлэх ажлуудыг хийж гүйцэтгэх.


Анкет хүлээн авах хугацаа: 2018.07.31