"МАЙНС АП ХХК" логогоо шинэчиллээ

Майнс Ап ХХК 2009 онд байгуулагдан дэлхийд тэргүүлэгч брэнд, бүтээгдэхүүнүүдийг албан ёсны эрхтэйгээр Монголын зах зээлд нэвтрүүлэн амжилттайгаар 11дэх жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа билээ. Бид өмнөх 10 жилийн турш зөвхөн 1 логотой байсан бөгөөд 11дэх жилдээ логогоо албан ёсоор шинэчиллээ.

Шинэ логотой маань танилцана уу.Үнэ цэнийг хамтдаа түгээнэ. ~ Майнс Ап ХХК~

2020 он.