"МАЙНС АП" ХХК нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Эрүүл Мэндийн Яаманд чин сэтгэлийн хандив өглөө.

 “Майнс Ап” ХХК нийгмийн хариуцлагын хүрээнд дэлхийн олон оронд тархаад байгаа Kоронавирусын халдвар (Covid-19)-ын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангахад зориулж нийт 5.000.000 төгрөгийн үнэ бүхий 1000 литр Эвиан болон Волвик эрдэст цэвэр усаа Эрүүл Мэндийн Яаманд хандивлалаа.