RUBIA TIR 7400

Үнийн санал авах

Стандарт

API-CI-4/SL, ACEA –E5/E7

Үйлдвэрлэгчийн шаардлага
хангасан
Global-DHD 1 Mercedes-MB Approval 228.3, Man M3275, CAT ECF-1a
Хэрэглээ Дизель хөдөлгүүрийн тос Евро 4 болон 5 моторт маш тохиромжтой
Нягт 150C 0.883 кг/л
Кинематик зунгалаг 400С-т 105 мм2/c
Кинематик зунгалаг 1000С-т 14,2 мм2/c

Зунгалаг индекс

142
Ноцох хэм >200 0C

Царцах хэм

-30 0C