GLACELF SUPRA

Үнийн санал авах

Стандарт

ASTM D3306-D4985, SAE J 1034
BS 6580-BS5117, AFNOR NF R 15-601

Үйлдвэрлэгчийн шаардлага
хангасан

Cummins Man, Volvo , Rolls Royce

Хэрэглээ100%-ийн баяжмал хөргөлтийн шингэнийг устай холин
-21 0C – 500C хооронд ашиглана
Нягт 150C1.114 кг/л
50%-ийн хольцтой үеийн хөлдөх температур-21 0C
Буцлах температур179 0C

Өнгө

Цайвар шар