RUBIA TIR 7900

Үнийн санал авах

Стандарт

API CJ-4/SM, ACEA E9/E7-04

Үйлдвэрлэгчийн шаардлага
хангасан
Cummnis: CES 20081 Caterpillar: E3 Volvo:VDS
Хэрэглээ2007 оноос хойшхи дизель болон бензин хөдөлгүүрийн тос
Нягт 150C0.8811 кг/л
Кинематик зунгалаг 400С-т109.1 мм2/c
Кинематик зунгалаг 1000С-т14.9 мм2/c

Зунгалаг индекс

-
Ноцох хэм220 0C

Царцах хэм

-38 0C