TRANSTEC 5

Үнийн санал авах

Стандарт

API GL-5

Үйлдвэрлэгчийн шаардлага
хангасан

Daewoo Bus
GM Daewoo Auto

ХэрэглээАраан дамжуулага, Хурдны хайрцагт
Нягт 150C0.887 кг/л
Кинематик зунгалаг 400С-т142.6 мм2/c
Кинематик зунгалаг 1000С-т14.7 мм2/c

Зунгалаг индекс

102
Ноцох хэм205 0C

Царцах хэм

-32 0C