RUBIA TIR 7900 FE

Үнийн санал авах

Стандарт

API CJ-4/SM (API CJ-4,CI-4 Plus, CI-4,CH-4, CG-4, CF/SM) ACEA E7/E9

Үйлдвэрлэгчийн шаардлага
хангасан

Cummins CES 20081, Caterpillar EFC-3 Mercedes Benz MB-228.31, Volvo VDS-4

Хэрэглээ2007 оноос хойшхи шинээр гарсан дизель хөдөлгүүрт зориулсан хагас синтетик тос
Нягт 150C0.871 кг/л
Кинематик зунгалаг 400С-т65.7 мм2/c
Кинематик зунгалаг 1000С-т11.8 мм2/c

Зунгалаг индекс

-
Ноцох хэм195 0C

Царцах хэм

-34 0C