TRANSTEC

Үнийн санал авах

Стандарт

API GL-5

Үйлдвэрлэгчийн шаардлага
хангасан

-

ХэрэглээХүнд даацын гол
Нягт 150C0.899 кг/л
Кинематик зунгалаг 400С-т320.4 мм2/c
Кинематик зунгалаг 1000С-т24.6 мм2/c

Зунгалаг индекс

100
Ноцох хэм230 0C

Царцах хэм

-15 0C